Yükleniyor...


Yonca

Dünyada en çok yetiştirilen yem bitkisidir. Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan hemen tüm yem bitkilerinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir. Birim alana protein verimi de yüksek olan yoncanın kuru ve yeşil otu her türlü hayvan için lezzetli ve besleyicidir. Otu vitaminlerce çok zengindir. Ayrıca, yonca otunda et, süt ve döl verimini artıran birçok madde bulunur. Firmamız bünyesinde çiftlik hayvanları için çok lezzetli, besleme ve sindirilme değeri yüksek bir ot üretilir. Bu kalitedeki ot ürününü alabilmek için yoncada biçim, toplama ve depolama işlemlerine çok dikkat edilir. Yoncada çiçeklenmenin başlangıç dönemi (1/10 çiçeklenme) genel olarak ideal biçim dönemi kabul edilir. Bu devrede sap ve yaprakların verime katkıları % 50 - % 50 oranında olacak şekilde iken biçimi yapılır, kuru madde oranı %84-86 olduğunda balyalama işlemine geçilir. Uygun koşullarda tüketicilerle buluşturulur.