Yükleniyor...

Mısır Silajı


*Hava şartlarından daha az etkilenir, yılın her ayı işletmede kaba yem bulunabilir.

*Ek yemlere fazla ihtiyaç hissedilmez.

*Sapları kalın ve lezzetsiz olan bitkiler silaj yapılarak daha lezzetli bir yeme dönüştürülür.

*Her dönemde yeşil ot ihtiyacını karşılar

*Bu yem diğer yemlere göre lezzetli sulu ve besleyicidir.

*Çok ucuzdur.

*Silaj sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir yemdir.


Yonca


Dünyada en çok yetiştirilen yem bitkisidir. Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan hemen tüm yem bitkilerinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir. Birim alana protein verimi de yüksek olan yoncanın kuru ve yeşil otu her türlü hayvan için lezzetli ve besleyicidir. Otu vitaminlerce çok zengindir. Ayrıca, yonca otunda et, süt ve döl verimini artıran birçok madde bulunur. Firmamız bünyesinde çiftlik hayvanları için çok lezzetli, besleme ve sindirilme değeri yüksek bir ot üretilir. Bu kalitedeki ot ürününü alabilmek için yoncada biçim, toplama ve depolama işlemlerine çok dikkat edilir. Yoncada çiçeklenmenin başlangıç dönemi (1/10 çiçeklenme) genel olarak ideal biçim dönemi kabul edilir. Bu devrede sap ve yaprakların verime katkıları % 50 - % 50 oranında olacak şekilde iken biçimi yapılır, kuru madde oranı %84-86 olduğunda balyalama işlemine geçilir. Uygun koşullarda tüketicilerle buluşturulur.

Fiğ


Fiğler iyi bir yem bitkisidirler. Bünyelerinde yüksek oranda protein içerirler. Kullanım amaçlarına göre yeşil yem, kuru ot, silo yemi ve tane yem + saman (kes) olarak üretilmektedir.

Saman Balyesi


Ekinlerden, tahıllardan ve diğer olgunlaşmış otsu bitkilerden tohum ayrıldıktan sonra artakalan saplar öğütülüp balyalanır. Saman büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde olmazsa olmazlardan.. Gerekli hassasiyet gösterilerek kaliteli üretim sağlanmakta.